Verslag 7e Poppels Glorie 16 maart 2024

617 ENTHOUSIASTE WANDELAARS VERKENNEN 7DE POPPELS GLORIE

De 7de uitgave van onze Poppels Glorie is uiteindelijk toch nog een succes geworden. De niet al te gunstige weersvooruitzichten die enkele dagen voordien werden voorspeld en de drassige wandelpaden, vooral in landgoed de Utrecht, noopten ons tot voorzichtige voorspellingen voor het aantal deelnemers.

Maar zaterdag 16 maart bleken onze inschattingen van 400 à 500 deelnemers toch wat te voorzichtig. Mede door de gunstige weersomstandigheden (nauwelijks regen) daagden 617 wandelaars op, een flinke meevaller.

Het vergde deze keer wel een hele klus om een aanvaardbaar parkoers aan de wandelaars te kunnen aanbieden. Op sommige wandelpaden, vooral in de Utrecht, vormden zich grote waterplassen, waar geen doorkomen aan was. Er moest dus naar alternatieven gezocht worden. Die alternatieven waren natuurlijk ook niet watervrij, maar gelukkig wel begaanbaar.

Voor de korte afstanden (tot 16 km) , het gedeelte in België dus, bleef de schade beperkt en was het risico op natte voeten nagenoeg nihil. Maar eens in de Utrecht was het her en der flink slalommen om de meest drassige stukken te mijden. Gelukkig was het grootste deel van dit landgoed voorbehouden voor de langeafstandwandelaars van de 42 en 50 km en die hebben nu eenmaal de reputatie om zich daar niet om te bekommeren.

Blijkbaar vielen de aangeboden wandelparkoersen bij de overgrote meerderheid van de wandelaars in de smaak, want de lofbetuigingen waren bij aankomst weer legio. We zijn het ondertussen gewend, maar het doet telkens weer deugd dat onze inspanningen naar waarde worden geschat !

We hadden dan ook talrijke blikvangers in het parkoers die ook deze keer het verschil maakten. We vernoemen de paadjes langs de oever van de Aa, de doortocht van de bossen van Overbroek en het slingerpad in de bossen van Molenheide in de eerste 15 km. In het landgoed de Utrecht waren dat achtereenvolgens het ven Broekeling, het Arnoldspark met de 5,5m hoge beeltenis en de mammoetbomen, de Dunse Bergen, de zeer avontuurlijke passage langs riviertje de Reusel, het grote ven de Flaes, de doortocht van het landgoed Wellenseind, de immense natuurbegraafplaats van de Utrecht en de bosrijke terugtocht naar ’t Jachthuis. Ook de rustieke rustposten den Bockenreyder en de Buitenman en het meer recente Voor Anker vielen in de smaak.

Je kan hierop terugblikken bij de honderden foto’s die je kan terugvinden op de facebook-pagina’s van o.m. Chantale Scholiers, Nicole de Decker, Kelly Hugaerts en Gina Hoorens. De commentaren daarbij spreken boekdelen !

Rest ons nog hen te bedanken die hebben bijgedragen aan het succes van deze 7de Poppels Glorie. En dat waren deze keer : de helpers (-sters) van de Ravelse Wandelaars, de gemeente Ravels voor het ter beschikking stellen van de parkeerweide aan Paardewiel, de beheerders van Natuurpunt (Overbroek), landgoed de Utrecht, de natuurbegraafplaats en landgoed Wellenseind voor de toestemming om hun eigendommen te bewandelen, de uitbaters van Mieke Pap, ’t Jachthuis, den Bockenreyder, Voor Anker en de Buitenman voor het ter beschikking stellen van hun horecazaak als tussenpost. En last but not least uiteraard de deelnemende wandelaars !