Onze geschiedenis

 


Wandelclub de Ravelse Wandelaars (DRW – Weelde) ontstond in het voorjaar van 2009 en vindt, eigenaardig genoeg, zijn oorsprong in ‘zusterclub’ en wielertoeristenvereniging WTC de Rappe Wielen.
Tot voor enkele jaren was het een ingebakken gewoonte dat het wielerseizoen bij de overkoepelende federatie Wielerbond Vlaanderen begon met een wandelbrevet, dat om beurt door de verschillende aangesloten wielerclubs werd ingericht. Toen de Rappe Wielen in 2006 werden uitgeloot, besloot men de wandeltocht voor wielertoeristen ook open te stellen voor het grote publiek onder de naam Mieke Pap-route, verwijzend naar het populaire volkscafé in Poppel, waar ze kind aan huis waren.
Dat leverde behoorlijk succes op en men besloot de tocht jaarlijks te herhalen. Omdat het overgrote deel van de deelnemers ‘gelegenheidswandelaars’ waren, brachten de volgende jaren, sterk weerafhankelijk, eerder wisselende resultaten . Aangezien men toch de wandeling wou behouden en meer bekendheid nastreven, werd in 2008 besloten als wielerclub aan te sluiten bij de Vlaamse Wandelfederatie met aansluitingsnummer A060.
Al vlug bleek dat het aangewezen was de boekhouding van het fiets- en wandelgebeuren gescheiden te houden en zo werd ervoor geopteerd in 2009 een echte wandelvereniging als ‘zusterclub’ boven de doopvont te houden. De vriendschapsbanden met de wielerclub blijven tot op heden gestand. Zo zijn meerdere leden van de wandelclub ook bij de wielerclub aangesloten en helpt men elkaar bij de eigen organisaties.
Ondertussen, einde 2018, telt de wandelvereniging rond de 60 leden. Naast de Mieke Pap-route kwam er ondertussen een tweede inrichting, de Elfenwandeling,en zelfs een derde wandeling , Poppels glorie bij.

Stilaan groeit onze club in haar organisatie. De leden ontvingen dit jaar bijvoorbeeldeen specifiek club T shirt en nieuwe initiatieven bieden zich aan. Het moment om aan te sluiten.

Bestuur DRW

Leo Lauwers
Voorzitter

Kapelstraat  36

2380 Ravels

+32(0)14/65 63 83

+32(0)499/72 25 49

Herman Verbijlen
Secretaris

Reiakker 3

2381 Weelde

Carlo Cambre
Webmaster

Kampdijk 1

2380 Ravels

Marco Schoormans
Penningmeester

Peelsestraat 76

2380 Ravels

Kurt Sommen
Bestuurslid

Collegestraat 21

2300 Turnhout

Infobrochure Wandelsport Vlaanderen 

De brochure is geupdated voor 2021 en schetst een bondig beeld van onze federatie.

Overtuigd ?
Wordt dan vandaag nog lid

Onze wandelingen van 2024
Mrt 16e
Poppels Glorie

7e Poppel Glorie

Poppel: Feestzaal Mieke Pap

Alle Info

Aug 20e
Grensparkwandeling
Nieuw in 2024.... Poppel: Feestzaal Mieke Pap Alle Info
Nov 11e
Elfenwandeling

16e elfenwandeling & 7e Pierenmarathon

Ontmoetingscentrum De Wouwer
Kloosterstraat 4
2380 Ravels

Alle info

DEC 29e
Mieke Pap route

Reeds onze 17e editie van onze Mieke-Pap route & 10e Marathon van 't Kempisch Landgoed

Te Poppel: gemeentezaal

Alle info