Verslag: Vlaanderen wandelt lokaal

Vlaanderen Wandelt Lokaal is een evenement van Wandelsport Vlaanderen, waarbij over heel Vlaanderen de lokale clubs de kans krijgen een wandeltocht te organiseren met steun (subsidie) van de Federatie.

Toen het vorig jaar voor de eerste keer werd georganiseerd, namen nog een 100-tal clubs deel maar het bleek dat de toen nog geldende coronamaatregelen deze happening op een flop deden uitdraaien. Er werd voor dit jaar een herkansing voorzien, waarbij nog 40 clubs aan bod kwamen, in de hoop dat het meer succes zou kennen.

Onze club was één van de gegadigden. Met de goede weersvooruitzichten voor zondag 24 april hadden we gehoopt ons deelnemersaantal van vorig jaar (133) gevoelig op te krikken. Met 289 deelnemende wandelaars lukte dat ook wel, maar we bleven toch onder de verwachtingen van max. 500 vertrekkers. Bij het raadplegen van de uitslagen bleek echter dat nergens in de Kempen deze grens van 500 bereikt werd. Turnhout moest zich zelfs tevreden (?) stellen met 58 deelnemers. Inmiddels heeft Wandelsport Vlaanderen besloten dat deze formule niet langer houdbaar is en volgend jaar wordt het aantal wandeltochten op die dag beperkt tot 1 per provincie.

Omdat we op 26 februari de 6de Poppels Glorie in extremis hadden moeten afgelasten vanwege stormschade vonden we het opportuun deze tocht nu te programmeren. Zoals gewoonlijk was er weer een ruime keuze uit afstanden van 5 tot 50 km. We konden de wandelaars ook een overvloed aan blikvangers op het parkoers aanbieden. We sommen de voornaamste op : de slingerpaadjes langs de Aa en door de bossen van Molenheide, de vennen de Flaes en Broekeling, de natuurbegraafplaats en het slingerpaadje langs de beek de Reusel in het landgoed de Utrecht. Verderop volgden nog het ven Papschot en het slingerpaadje langs de Rovertsche Leij in het landgoed Gorp en Roovert.

Een negatieve uitschieter was ook deze keer weer het vandalisme op Nederlands grondgebied, met een 20-tal verdwenen pijlen als gevolg, terwijl er aan onze kant van de grens helemaal geen probleem werd gesignaleerd. Gelukkig konden we tijdig ingrijpen en hebben de deelnemers er helemaal niets van gemerkt. Dat zorgde ervoor dat ze zonder uitzondering met een tevreden gevoel de aankomst bereikten. De lofbetuigingen over het parkoers waren weer legio en dat blijft een enorme stimulans om te volharden.

We bedanken ook de uitbaters van de prachtige tussenposten ’t Jachthuis, de Buitenman, den Bockenreyder, de Nieuwe Hoef en niet in het minst café Mieke Pap voor de medewerking. Die dank geldt vanzelfsprekend ook voor de 16 clubleden die deze keer een helpende hand toestaken. We moeten ook de beheerders van de Nederlandse landgoederen de Utrecht en Gorp en Roovert bedanken voor het mogen doorkruisen van hun eigendom. Via facebook kan je talrijke foto’s van de wandeling bekijken (o.m. via facebook.com/ddnicole). Wij geven nu al rendez-vous voor onze volgende organisatie : de Elfenwandeling vanuit de Gemeenschapscentrum de Wouwer in Ravels op 11 november 2022 !